Innehåll på sidan

Forskningsrapport: Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö

Offentliga aktörer kan använda sig av funktionsupphandling som ett sätt att driva på nya innovativa lösningar på exempelvis samhälleliga, miljömässiga och sociala problem.

Professor Charles Edquist har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur offentlig upphandling kan möjliggöra och vara en drivkraft för innovationer.

Rapporten fokuserar på hur offentlig upphandling i större utsträckning kan främja skapandet av nya innovationer. Mer specifikt handlar rapporten om hur offentliga aktörer kan använda sig av funktionsupphandling som ett sätt att driva på nya innovativa lösningar på exempelvis samhälleliga, miljömässiga och sociala problem.

Detta går att göra, enligt författaren, genom att en ökande andel av de varor, tjänster och system som i dag upphandlas som specifika produkter i stället skulle beskrivas i termer av funktionskrav när de upphandlas.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-01

Nyhet21 mars 2019