Innehåll på sidan

Digitalt öppet hus om otillbörliga handelsmetoder

Nu startar vi ett digitalt öppet hus med olika teman som vem som helst kan lyssna in på. Vi inför det digitala öppna huset för att möta marknadsaktörernas önskemål om kortare informationsinsatser som rör otillbörliga handelsmetoder.

Vid varje öppet hus har vi för avsikt att ta upp och fördjupa oss i en fråga relaterad till otillbörliga handelsmetoder. Inledningsvis kommer fokus vara att gå igenom förbuden i lagstiftningen och vi tar gärna emot tips på ämnen inför kommande möten. Vår avsikt är att de öppna husen ska vara på en så praktisk nivå som möjligt.

Det öppna huset inleds med en presentation av någon av medarbetarna på Konkurrensverket som arbetar med otillbörliga handelsmetoder. Sedan följer en öppen frågestund. Mötet sker i Zoom och tiden som är avsatt är 45 minuter. Från 2023 är avsikten att hålla öppet hus varannan fredag ojämna veckor kl. 09.30–10.15. Frågor inför ett digitalt öppet hus går även bra att skicka på förhand i samband med anmälan.

Schema inför kommande digitala öppet hus

Mer information om de olika öppna husen finns i vårt kalendarium. Vi kommer även informera om kommande digitala öppna hus i vårt nyhetsbrev.

31 mars – Kross, returer och reklamationer

14 april – Marknadsföring och förbuden i den gråa listan

28 april –  Om hur vi arbetar med otillbörliga handelsmetoder på Konkurrensverket och frågor i fokus just nu

Anmälan

För att anmäla dig till respektive öppet hus mejlar du till UTP@kkv.se senast dagen innan det aktuella tillfället. Ange vilket datum du vill delta samt om du har några frågor du vill ställa till oss.

Senast uppdaterad: 2022-11-29

Artikel29 november 2022