Innehåll på sidan

Byalag driver på bredbandsutbyggnad

Bredbandsutbyggnaden går raskt i Sverige. På landsbygder är det vanligt att så kallade byalag, med stöd från samhället, driver på utbyggnaden. De allra flesta som har fått bredband tack vare sådant stöd är mycket nöjda med vad de har åstadkommit. Samtidigt är det en arbetskrävande process som kräver mycket ideellt arbete från byalagets medlemmar.

Det konstateras i en ny rapport från Konkurrensverket.

I Sverige finns en ambition att fler hushåll ska kunna erbjudas bredbandsanslutning. Stödet till utbyggnad av bredband har under flera år varit starkt och regeringen föreslog ytterligare en förstärkning i budgetpropositionen för 2017. En del av stödmedlen fördelas till så kallade byalag. Konkurrensverket har kartlagt hur de byalag som fått stöd har resonerat i olika valsituationer. Resultaten redovisas i rapporten ”Bredbandsutbyggnad i landsbygd – Byalag och konkurrens.”

Det visar sig att byalag har använt sig av olika strategier när de byggt upp bredbandsnät i landsbygdsområden. Till exempel så har vart tredje byalag valt att teckna kollektiva avtal för alla medlemmar, medan andra valt att skapa så kallade öppna nät där användarna själva bestämmer vilken operatör de ska anlita. De flesta byalag har inte annonserat inköpet av arbetet, utan har i stället tagit direkt kontakt med olika leverantörer för offert.

Bredbandssatsningar som görs av så kallade byalag sker oftare i tätortsnära landsbygd än i landsbygdsområden långt från tätorter. En aktuell, och framtida, fråga är hur byalagen ska agera när bredbandsutbyggnaden är färdig och i drift.

Att sälja det färdigbyggda nätet, eller fortsätta att ha det i egen regi, är en fråga som byalagen ofta ställer sig. Den frågan kommer också att vara aktuell framöver i takt med att fler bredbandsnät blir färdigbyggda.
För de byalag som står i begrepp att bygga bredband är rapporten en viktig kunskapskälla över hur andra byalag har arbetat och vilka överväganden de gjort.

– De erfarenheter som andra har gjort är värdefulla att sprida till de som nu står i begrepp att bygga modern infrastruktur, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-05

Pressmeddelande27 september 2016