Innehåll på sidan

Blocket köper inte Hemnet

Blocket Bostad köper inte konkurrenten Hemnet. Den anmälan om koncentrationsprövning som tidigare lämnats in till Konkurrensverket har dragits tillbaka av parterna. De som vinner på detta är de som säljer eller köper bostad.

Konkurrensverket har utrett och analyserat affären. Efter att parterna fått del av Konkurrensverkets preliminära ställningstagande kom de med förslag till lösningar. Dessa förslag var otillräckliga, och parterna har nu valt att inte genomföra affären och dra tillbaka sin anmälan till Konkurrensverket. Det skedde efter besked att Konkurrensverket avsåg att gå till domstol.

– Detta är en bra dag för landets fastighetssäljare. Om affären hade genomförts hade det bildats ett monopol på marknaden för digitala bostadsannonser. Det hade lett till högre annonspriser, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Både Blocket Bostad, som ägs av Schibsted, och Hemnet, som ägs av olika fastighetsmäklare, verkar på marknaden för digitala bostadsannonser. Om Blocket Bostad, som är den minsta av de två, skulle fått förvärva marknadsledaren Hemnet hade det bildats ett monopol på marknaden.

– Det är bra att vi på detta sätt har fått ett avslut på denna företagskoncentration. Om affären hade genomförts skulle det leda till att konkurrensen påtagligt hämmats. säger Dan Sjöblom.
Nu har parternas anmälan om företagskoncentration återkallats. Det innebär att Konkurrensverket avslutar ärendet.

– Om anmälan inte hade återkallats var vi beredda att gå till domstol för att få ett förbud mot affären. Nu slipper vi det. Det innebär att parter och kunder inte behöver vänta på besked till efter en lång och kostsam domstolsprocess, säger chefsjurist Per Karlsson.

Senast uppdaterad: 2021-03-04

Pressmeddelande7 juli 2016