Innehåll på sidan

Utvärdering av lagen om otillbörliga handelsmetoder

Har det blivit mer eller mindre vanligt förekommande med otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan? Och vad är branschaktörernas syn på lagen om otillbörliga handelsmetoder? Den 9 november arrangerade vi ett webbinarium för att svara på detta.

Temat för webbinariet är utvärderingen av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Vi redogör för den utvärdering som genomförts på uppdrag av regeringen och vilka resultat vi funnit. Inbjudna talare från olika branschorganisationer i livsmedelskedjan utvärderar även vilka effekter lagen har fått inom branschen.

Webbinariet vänder sig till både köpare och leverantörer som verkar inom jordbruks- och livsmedelskedjan och som berörs av lagen, samt till dig som är intresserad av ämnet.

Se webbinariet i efterhand


Du kan även ta del av sändningen här: Utvärdering av lagen om otillbörliga handelsmetoder.

Analyser i korthet

Senast uppdaterad: 2023-11-09

Webbinarium

9 november, 09.30-11.30