Innehåll på sidan

Konkurrens på apoteks- och läkemedelsmarknaden

Den 1 december anordnade vi ett halvdagsseminarium om konkurrens på apoteks- och läkemedelsmarknaden.

Apoteksmarknaden har förändrats sedan monopolet avskaffades 2009. Diskussioner har därefter förts kring bland annat hur konkurrensen på såväl apoteks- som läkemedelsmarknaden kan garanteras och stärkas. Konkurrensverket följer marknaden och har publicerat flera rapporter på temat apotek och konkurrens.

För att belysa frågan ur olika perspektiv anordnar vi ett halvdagsseminarium den 1 december. Vi har bjudit in författarna till tre olika forskningsrapporter inom ämnet, som genomförts på uppdrag av Konkurrensverket under 2022. I en avslutande paneldiskussion kommer forskarna tillsammans med representanter från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Sveriges Apoteksförening att diskutera hur konkurrensen på marknaden kan utvecklas.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar inom apoteks- och läkemedelsbranschen eller som är intresserad av frågorna. Det går inte att delta på seminariet digitalt.

Agenda

Kl. 09.00 – Kaffe och smörgås

Kl. 09.30 – Presentationer av forskningsrapporterna

Apoteksmarknaden ur ett konkurrensperspektiv

Matilda Orth, fil. dr i nationalekonomi, forskare vid IFN och gästlärare vid Handelshögskolan i Stockholm, och Florin Maican, docent i nationalekonomi och forskare vid institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet, har i sin rapport undersökt hur apotek konkurrerar på en marknad där priserna i huvudsak regleras av TLV, det vill säga att andra mekanismer än pris styr hur apoteken konkurrerar.

Konkurrens mellan patentskyddade läkemedel

David Granlund, universitetslektor i nationalekonomi vid Umeå universitet, beskriver i sin rapport hur antalet konkurrenter som säljer terapeutiska alternativ respektive parallellimporterade produkter påverkar de inköpspriser för patentskyddade läkemedel som TLV fastställt för apoteken.

Pay-for-delay överenskommelser

Sanna Wolk, jur. dr, ordförande för SULF samt och juridisk rådgivare inom immateriella rättigheter på Schjødt, ger i sin rapport en akademisk genomgång av de domar som finns på EU-nivå av pay-for-delay överenskommelser i sin rapport.

Kl. 10.30 – Paus

Kl. 10.40 – Online Pharmacy Markets in the Nordics

Den nordiska rapporten Online Pharmacy Markets in the Nordics, som publicerades 2021, sammanställer hur e-handeln med läkemedel på apotek i de olika nordiska länderna ser ut. Leif Nordqvist, råd på Konkurrensverket, berättar mer om Konkurrensverkets bidrag till rapporten och ländernas likheter och skillnader.

Kl. 11.00 – Hur kan vi utveckla konkurrensen på en reglerad apoteksmarknad?

Är konkurrensen på apoteksmarknaden hotad och finns det möjligheter att främja konkurrensen? Kommer det senaste joint-venture mellan Kronans Apotek och Apoteksgruppen påverka marknaden? Finns det risker för att apotek försvinner i en tid av oro och med risker för stigande läkemedelspriser? Vi har bjudit in Gunilla Rönnholm, enhetschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Björn Falkenhall, chefsekonom på Sveriges Apoteksförening, som tillsammans med forskarna kommer att diskutera ämnet närmare.

Relaterad information

Senast uppdaterad: 2022-11-02

Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm, Sverige

1 december, 09.00-11.30