Innehåll på sidan

Pros and Cons

Varje år genomför vi på Konkurrensverket ett internationellt forskningsseminarium under temat ”The Pros and Cons”. Vid seminariet presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning.

Seminariet har anordnats i vår regi sedan 2002 och hålls vanligtvis i början av november. Vid seminariet diskuterar framstående forskare och experter för- och nackdelar med intressanta frågeställningar inom konkurrensrätten. Seminariet vänder sig till forskare, medarbetare från olika konkurrensmyndigheter, konsulter och advokater.

Seminariet har traditionellt hållits i november varje år, en tradition som från och med år 2022 kommer att ändras. Kommande seminarier kommer i stället att arrangeras årligen i maj/juni. Det exakta datumet och temat för år 2022 kommer snart att meddelas på denna sida.

Pros and Cons 2020

Pros and Cons 2019

Pros and Cons 2018

Pros and Cons 2017

Pros and Cons 2016

Pros and Cons 2015

Pros and Cons 2014

Pros and Cons 2013

Pros and Cons 2012