Innehåll på sidan

Pros and Cons

On the 8th of May 2023 our Annual International Conference “The Pros and Cons” will take place, in Stockholm.

During the day, enforcers, private practitioners and researchers present their view on a particular competition issue. The theme for the Pros and Cons 2023 Conference is "the Pros and Cons of Fighting Inflation with Competition Policy".

Read more and register to attend the conference

Den 8 maj 2023 anordnar vi vår återkommande internationella konferens ”Pros and Cons” i Stockholm.
Experter, företrädare för näringslivet, tillsynsmyndigheter och forskare inom konkurrensfrågor, får tillfälle att mötas, utbyta idéer och dela sin syn på årets tema och aktuella frågeställningar.

Temat för konferensen Pros and Cons 2023 är "the Pros and Cons of Fighting Inflation with Competition Policy".

Läs mer och anmäl dig till konferensen

Senast uppdaterad: 2023-03-10

Konferenslokal N.Y./World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1

8 maj, 09.00-16.30