Innehåll på sidan

Otillbörliga handelsmetoder – ensidiga ändringar av avtalsvillkor

Den 26 maj anordnar vi ett digitalt öppet hus med fokus på ensidiga ändringar av avtalsvillkor.

Lagen om otillbörliga handelsmetoder, LOH, förbjuder köparen av jordbruks- och livsmedelsprodukter att ensidigt genomdriva ändringar av vissa avtalsvillkor. Men vad innebär det att genomdriva en ensidig ändring? Och vilka villkor omfattas av förbudet? Våra medarbetare kommer att reda ut dessa frågor under ett digitalt öppet hus den 26 maj. Du som deltar har möjlighet att ställa frågor till oss, antingen direkt i anmälan eller genom att skriva dem i chatten under mötet.

Anmälan

För att anmäla dig skickar du ett mejl till UTP@kkv.se senast den 25 maj. Ange vilket datum du vill delta samt om du har några frågor om vårt uppdrag och arbete med otillbörliga handelsmetoder som du vill att vi ska ta upp.

Senast uppdaterad: 2023-04-26

Digitalt via Zoom

26 maj, 09.30-10.15