Innehåll på sidan

Europeiska konkurrensdagen

Den 5 maj arrangeras European Competition Day inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU.

European Competition Day är ett återkommande arrangemang som hålls under varje ordförandeskap. Under konferensen diskuteras aktuella frågor som rör konkurrens och konkurrenstillsyn. I konferensen deltar särskilt inbjudna, men konkurrensdagen kommer vara tillgänglig för alla intresserade att följa via en webbsändning på det svenska ordförandeskapets webbplats. Information om teman och talare finns på ordförandeskapets webbplats.

Det svenska ordförandeskapets webbplats

 

Senast uppdaterad: 2023-03-17

Digitalt

5 maj, 09.00-17.00