Innehåll på sidan

Ett år med LOH – insikter och utmaningar

Den 10 november 2022 anordnar vi ett webbinarium om otillbörliga handelsmetoder och vilka insikter och utmaningar vi stött på under det gångna året.

För snart ett år sedan, den 1 november 2021, trädde lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) i kraft. Årsdagen ger oss en bra möjlighet att analysera det arbete som utförts av Konkurrensverket hittills, men också att visualisera arbetet som väntar oss inom en nära framtid tack vare inspel från aktörerna i livsmedelskedjan.

För att ge en presentation av det arbete som gjorts med LOH under det gångna året och för att diskutera frågan med aktörer i branschen bjuder vi in till ett halvdagswebbinarium på temat. Webbinariet vänder sig till både köpare och leverantörer som verkar inom jordbruks- och livsmedelskedjan och som berörs av lagen samt till dig som är intresserad av ämnet.

Agenda

Inledningstal av Rikard Jermsten, Konkurrensverkets generaldirektör.

Ett år av tillsyn – lärdomar och utmaningar

Medarbetare från Konkurrensverkets enhet för otillbörliga handelsmetoder presenterar det genomförda arbetet sedan LOH började gälla. Bland annat presenteras resultatet av en enkät som genomförts under hösten 2022 till leverantörer inom jordbruks- och livsmedelskedjan för att mäta förekomsten av otillbörliga handelsmetoder. Har något förändrats sedan lagen trädde i kraft? Vi kommer även att djupdyka i särskilt utmanande frågor som dykt upp under året.

Paneldiskussion med branschaktörer

Hur har lagen påverkat de som verkar inom livsmedelskedjan? Vi har bjudit in olika marknadsaktörer som berättar om hur deras verksamhet påverkats av lagen och vad de upplevt. En frågestund kommer också att hållas i slutet av webbinariet där du får möjlighet att ställa frågor till panelen.

I panelen deltar Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Martin Lundell, VD på Sveriges bagare & konditorer, Liza Zetterberg, jurist på Svensk Handel Juridik och Martin Bäckström, enhetschef på Konkurrensverket. 

Varmt välkommen!

Länk till webbinariet

Senast uppdaterad: 2022-09-28

Webbinarium

10 november, 09.00-11.00