Forskningsråd granskar ansökningarna

Konkurrensverket har ett forskningsråd, Rådet för forskningsfrågor, som består av generaldirektören samt externa forskare knutna till lärosäten både i Sverige och utomlands.

De består av tio externa akademiska forskare i huvudsak inom ämnena nationalekonomi, juridik samt företagsekonomi. Deras främsta uppgift är att granska och betygsätta alla bidragsansökningar och genom detta borga för en hög kvalitet på den forskning som finansieras.

Läs mer om rådet för forskningsfrågor

Utöver ledamöterna är det två personer från Konkurrensverket som granskar och betygsätter ansökningarna. Det är chefsekonomen samt funktionsansvarig för forskningsfrågor som har denna uppgift. Vid behov tas även hjälp av sakkunniga på andra avdelningar. Konkurrensverket deltar i bedömningen för att bidra till bedömningen om projektens relevans för Konkurrensverkets verksamhetsområden.

Senast uppdaterad: