Vertikala samarbeten under lupp 2008

Den 7 november 2008 anordnade vi för sjunde året i rad den internationella konferensen i serien "Pros and Cons" för akademiker och forskare runt om i världen.

Temat för året var “The Pros and Cons of Vertical Restraints".
Läs programmet

Varje år presenterar Konkurrensverket en forskningsantologi under temat The Pros and Cons. I boken presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning.

Syftet med böckerna är att sprida och fördjupa kunskapen om viktiga konkurrensfrågor. I samband med att boken publiceras arrangerar vi ett internationellt seminarium där författarna presenterar sina bidrag. Myndighetsföreträdare från olika delar av världen deltar som opponenter.


Talarna vid årets seminarium (från vänster, bakre raden): Christian  Ewald,  Jan-Erik Ljusberg, Søren Gaard, Matthew Bennett, Lucas Peeperkorn, Valerie Meunier, Margaret Slade,  Patrik Rey, Joanna Goyder, Daniel O´Brien, Joao E. Gata, Sten Nyberg
Saknas:  Paul Dobson

Relaterad information