Standard Setting 2010

Den 12 november 2010 anordnade vi för nionde året i rad den internationella konferensen i serien "Pros and Cons" för akademiker och forskare runt om i världen.

Temat för i år var “The Pros and Cons of Standard Setting“. 
Läs programmet

Varje år presenterar Konkurrensverket en forskningsantologi under temat The Pros and Cons. I boken presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning.

Syftet med böckerna är att sprida och fördjupa kunskapen om viktiga konkurrensfrågor. I samband med att boken publiceras arrangerar vi ett internationellt seminarium där författarna presenterar sina bidrag. Myndighetsföreträdare från olika delar av världen deltar som opponenter.

Deltagarna vid Pros and Cons 2010.
Talarna vid årets seminarium (från vänster, bakre raden):
Dan Sjöblom, Jan Kees Winters, Klaus M.Schmidt, Svend Albaek, Tineke M. Egyedi, Anne Layne-Farrar, Juan Delgado, Damien Geradin, Laure Durand-Viel, Richard J. Gilbert, Julie Bon, Jörg Nothdurft.

 

Relaterad information