Price Discrimination 2005

I antologin The Pros and Cons of Price Discrimination diskuterar några av världens främsta forskare inom området för- och nackdelar med prisdiskriminering. Juridikprofessor Damien Geradin och filosofie doktor Nicholas Petit diskuterar i sitt inlägg vilka huvudtyper av prisdiskriminering som kan förekomma inom ramen för EG-rätten.

Simon Bishop, ekonomisk konsult, tar i sitt bidrag upp frågan om lojalitetsrabatter. Han pekar på de skillnader som finns om sådana lojalitetsrabatter erbjuds av ett dominerande företag på marknaden, eller av en mindre aktör.

Yongmin Chen, professor i ekonomi, fokuserar i sitt bidrag på prisdiskriminering i symmetriska duopolsituationer – när marknaden består av bara två starka aktörer. Bland annat pekar han på hur vissa inlåsningseffekter kan uppstå.

I ett gemensamt inlägg redogör ekonomiprofessorerna Thomas P. Gehrig och Rune Stenbacka för vilka argument som finns för och mot prisdiskriminering. De menar att prisdiskriminering faktiskt kan bidra till flexibla priser och konsumentnytta. Samtidigt framhåller de att många konsumenter föredrar enkla regler med enhetlig prissättning.

Anne Perrot, vice ordförande vid Conseil de la Concurrence i Frankrike, argumenterar för att konkurrensmyndigheter borde agera mer mot vissa typer av prisdiskriminering, inte mot företeelsen som sådan.

David Spector, professor i ekonomi, fokuserar på företagens strategiska användning av prisdiskriminering. Han menar att ett ensidigt fördömande av prisdiskriminering kan bli förödande, eftersom det faktiskt kan ha en rad positiva effekter.


Foto: Bengt Kopp

Relaterad information