Merger Control 2002

I samband med att Konkurrensverket firade tioårsjubileum arrangerade vi ett seminarium på temat The Pros and Cons of Merger Control där vi också lanserade en festskrift med samma namn.

Festskriften innehåller fyra bidrag från framstående nationalekonomer. Damien Neven (University of Geneva) och Lars-Hendrik Röller (Humboldt University, Berlin) utvärderar hur träffsäker kommissionen varit under de senaste tio åren med att förbjuda konkurrensbegränsande och tillåta konkurrensfrämjande förvärv.

Kai-Uwe Kühn (University of Michigan, USA) belyser i sitt kapitel en rad kritiska aspekter av hur begreppet kollektiv dominans använts av kommissionen i några aktuella fall.

Gregory Werden och Luke Froeb beskriver ingående för- och nackdelar av ekonomiska modeller i förvärvs- och marknadsanalyser.

Henrik Horn (Stockholms universitet) och Johan Stennek (Industriens Utredningsinstitut) diskuterar i det avslutande kapitlet om små länder missgynnas av EU:s förvärvsregler.

Relaterad information