Konkurrens och offentlig sektor 2009

Den 13 november 2009 anordnade vi för åttonde året i rad den internationella konferensen i serien "Pros and Cons" för akademiker och forskare runt om i världen.

Temat för i år var “The Pros and Cons of Competition in/by the Public  Sector“. 
Läs programmet

Varje år presenterar Konkurrensverket en forskningsantologi under temat The Pros and Cons. I boken presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning.

Syftet med böckerna är att sprida och fördjupa kunskapen om viktiga konkurrensfrågor. I samband med att boken publiceras arrangerar vi ett internationellt seminarium där författarna presenterar sina bidrag. Myndighetsföreträdare från olika delar av världen deltar som opponenter.


Talarna vid årets seminarium (från vänster, bakre raden): Joseph Wilson, Jakub Katuzny,  Arvid Fredenberg, D. Daniel Sokol, Mattias Ganslandt, Mikael Steineke,  Gianni de Fraja, Knut Eggum Johansen, Preben Pettersson, Dan Sjöblom och Kate Collyer.

Relaterad information