Information Sharing 2006

Den 10 november 2006 anordnade vi för femte året i rad den internationella konferensen i serien "Pros and Cons" för akademiker och forskare runt om i världen.

Totalt deltog nära 100 personer från 23 länder. Temat för året var "The Pros and Cons of Information Sharing".

Varje år presenterar Konkurrensverket en forskningsantologi under temat The Pros and Cons. I boken presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning.

Syftet med böckerna är att sprida och fördjupa kunskapen om viktiga konkurrensfrågor. I samband med att boken publiceras arrangerar vi ett internationellt seminarium där författarna presenterar sina bidrag. Myndighetsföreträdare från olika delar av världen deltar som opponenter.

Presentationer från seminariet


Amelia Fletcher, Zoltán Nagy, Valerie Suslow, Margaret Levenstein och Claes Norgren. Foto: Karl Lundvall


Tim Brennan and Xavier Vives. Foto: Karl Lundvall


Kirtikumar Mehta and Richard Whish. Foto: Karl Lundvall


Peter Møllgaard. Foto: Karl Lundvall

Relaterad information