High Prices 2007

Den 9 november 2007 anordnade vi för sjätte året i rad den internationella konferensen i serien "Pros and Cons" för akademiker och forskare runt om i världen.

Temat för året var “The Pros and Cons of High Prices".
Läs programmet

Varje år presenterar Konkurrensverket en forskningsantologi under temat The Pros and Cons. I boken presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning.

Syftet med böckerna är att sprida och fördjupa kunskapen om viktiga konkurrensfrågor. I samband med att boken publiceras arrangerar vi ett internationellt seminarium där författarna presenterar sina bidrag. Myndighetsföreträdare från olika delar av världen deltar som opponenter.


Talarna vid årets seminarium (från vänster, bakre raden): Bruce Lyons, Daimen Neven, Philippe Choné, Timothy Brennan, Tommy Staahl Gabrielsen, Claes Norgren, Alexandre de Streel, Gergely Csorba, John Davies, Juhani Jokinen, Nils Wahl. Saknas på bild: Mark Williams.


Gergely Csorba, Hungarian Competition Authority


Mark Williams, NERA Economic Consulting


Timothy Brennan, Professor, Public Policy and Economics, UMBC
Senior Fellow, Resources for the Future, Washington, DC

Relaterad information