Antitrust in Deregulated Markets 2004

I Sverige och resten av Europa, liksom på många håll i världen i övrigt, pågår en omställning i ekonomierna. Marknader för bland annat el, tele och transporter öppnas för konkurrens.

För att sprida kunskap om vad som sker på regelreformerade marknader har Konkurrensverket låtit ett antal framstående forskare och experter på området bidra med artiklar till antologin ”The Pros and Cons of Antitrust in Deregulated Markets”. Bokens tema är relationen mellan konkurrenslagstiftning och särreglering. När behövs sektorspecifik reglering för att styra företagens agerande och när är den generella konkurrenslagstiftningen tillräcklig?

Konsumentaspekterna vid regelreformeringar diskuteras i det bidrag i antologin som Michael Harker och Catherine Waddams Price står bakom. De är klart skeptiska till att det ofta saknas myndigheter som kan hantera konsumentfrågorna när tidigare monopol utsätts för konkurrens.

Alison Oldale och A. Jorge Padilla har en tydligt kritisk inställning till den nya lagen om elektronisk kommunikation som införts i EU för att reglera telekom marknaden. De visar på att en sån reglering kan gå mycket längre än vad konkurrenslagstiftningen gör.

Martin Cave och Peter Crowther å sin sida för ett resonemang om fördelarna med sådana särregleringar som komplement till konkurrenslagarna när marknader liberaliseras.

Frank A. Wolak tar tydligt ställning för att konkurrensreglerna på elområdet måste kompletteras med särskild reglering för att komma till rätta med elbolagens agerande.

Relaterad information