Analysmöten – forskningsseminarier

Konkurrensverket har en forskningsrelaterad seminarieserie som kallas för "Analysmöten".

Konkurrensverket anordnar cirka 5–10 analysmöten per år, som syftar till att fördjupa kunskapen inom ett speciellt forskningsfält relaterat till Konkurrensverkets ämnesområden. I de flesta fall är det forskare från universitet, högskolor, forskningsinstitut etc. som presenterar det senaste rönen från sin forskning.

Analysmöten är öppna för medarbetare från Konkurrensverket samt externa åhörare.

Senast uppdaterad: