Swedish Workshop on Competition and Procurement Research

I anslutning till konferensen Pros and Cons anordnas varje år dessutom en workshop vid namn Swedish Workshop on Competition and Procurement Research (SWCR).

Workshopen har arrangerats av Rådet för forskningsfrågor sedan 2008. Workshopen är öppen för forskare samt forskarstudenter inom konkurrens- och upphandlingsområdet.

Under workshopen presenteras och opponeras olika bidrag (papers). Ett flertal av dessa papers kan dessutom bli aktuella för en publikation under Konkurrensverkets working paper-serie.

Senast uppdaterad: