Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Sundsvall
Målnummer:999-11
Ärendemening:Överprövning enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF
Beslutsdatum:2011-07-20
Leverantör/Sökande:Strukton Rail Aktiebolag
UM/UE:Trafikverket
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Avslag på ansökan
Kortreferat:
   
Tillbaka till träfflistan