Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Jönköping
Målnummer:2881-17
Ärendemening:Överprövning av avtals giltighet
Beslutsdatum:2018-03-14
Leverantör/Sökande:Ekoleko AB
UM/UE:Kommunstyrelsen i Växjö kommun, GoodforKids Nordic AB
Ärendetyp:Överprövning av avtals giltighet
Avgörande:Ogiltigförklara avtal
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan