Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Stockholm
Målnummer:8289-15
Ärendemening:Offentlig upphandling
Beslutsdatum:2016-02-16
Leverantör/Sökande:European Minds Sweden AB, VOK AB, Swedegroup International Consultants AB, Öhrlings Pricewaterhousec
UM/UE:Svenska ESF-rådet
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Återförvisning till lägre instans
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan