Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Jönköping
Målnummer:1024-15
Ärendemening:Offentlig upphandling
Beslutsdatum:2015-11-11
Leverantör/Sökande:AB Trendtaxi
UM/UE:Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Göra om upphandling
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan