Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Göteborg
Målnummer:3512-15
Ärendemening:Offentlig upphandling
Beslutsdatum:2015-11-04
Leverantör/Sökande:RGS 90 Sverige AB
UM/UE:Älvstranden Utveckling AB
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Rätta upphandling
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan