Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Göteborg
Målnummer:1011-14
Ärendemening:Offentlig upphandling
Beslutsdatum:2014-10-13
Leverantör/Sökande:Falck Healthcare AB, SOS International Swedish Bransch AB
UM/UE:Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Avslag på ansökan
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan