Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Stockholm
Målnummer:127-14
Ärendemening:Offentlig upphandling
Beslutsdatum:2014-05-05
Leverantör/Sökande:Järfälla VA- & Byggentreprenad AB
UM/UE:Stockholms Stad, exploateringskontoret, miljö- och teknik
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Avslag på ansökan
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan