Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Jönköping
Målnummer:2021-13
Ärendemening:Överprövning av upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU
Beslutsdatum:2013-12-16
Leverantör/Sökande:Sandahls Entreprenad AB, Peab Anläggning AB
UM/UE:Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR)
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Avslag på ansökan
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan