Instans:Förvaltningsrätt
Domstol:Förvaltningsrätten i Göteborg
Målnummer:15329-12, 15381-12, 111-13
Ärendemening:Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad LOU
Beslutsdatum:2013-03-25
Leverantör/Sökande:1. Focus Electronic Aktiebolag, 2. Mediatec Solutions Sweden AB, 3. Tecno VISION S.p.A
UM/UE:Halmstads kommun
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Rätta upphandling
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan