Beslut och diarium

Antal träffar 31  (Konkurrensverkets yttranden i domstol)

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
432/2016 Avslutat Läs beslut NTT Com Security AB ./. AB Svenska Spel angående offentlig upphandling 354, Hantera yttranden till domstolar 2016-07-01 Förvaltningsrätten i Stockholm
302/2015 Avslutat Läs beslut Fråga om förhandlingen i en förhandlad upphandling enligt LUF får avse endast de lämnade anbudens pr 354, Hantera yttranden till domstolar 2015-04-28 Högsta Förvaltningsdomstolen
348/2014 Avslutat Läs beslut Net at Once Sweden AB./. Bräcke kommun angående tillämpning av det s.k. teleundantaget i 1 kap. 4 § 354, Hantera yttranden till domstolar 2014-05-16 Förvaltningsrätten i Härnösand
306/2014 Avslutat Läs beslut Yttrande i ärendet MBVM Kommunikation AB ./. Systembolaget AB angående offentlig upphandling 354, Hantera yttranden till domstolar 2014-05-02 Förvaltningsrätten i Stockholm
175/2014 Avslutat Läs beslut Apoteket AB ./. Västra Götalandsregionen och Apotekstjänst Sverige AB angående tillämpningen av arti 354, Hantera yttranden till domstolar 2014-03-07 Förvaltningsrätten i Göteborg
9/2014 Avslutat Läs beslut Yttrande i målet Kriminalvården ./. Telia Sonera AB 354, Hantera yttranden till domstolar 2014-01-09 Kammarrätten i Jönköping
112/2013 Avslutat Läs beslut Yttrande i målet Svenska Samers Riksförbund ./. Jordbruksverket, Utbetalningsenheten angående projek 354, Hantera yttranden till domstolar 2013-02-18 Förvaltningsrätten i Jönköping
83/2013 Avslutat Läs beslut Byggfram Entreprenad AB m.fl. ./. Göteborgs Stads Upphandlings AB angående förkastande på grund av o 354, Hantera yttranden till domstolar 2013-02-04 Förvaltningsrätten i Göteborg
669/2012 Avslutat   Byggfram Entreprenad AB./. Göteborgs Stads Upphandlings Aktiebolag angående överprövning enligt lage 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2012-11-28 Förvaltningsrätten i Göteborg
522/2012 Avslutat Läs beslut Abbott Scandinavia AB ./. Stockholms läns landsting - fråga huruvida avtal där leverantör av läkemed 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2012-09-17 Förvaltningsrätten i Stockholm
507/2012 Avslutat Läs beslut Ekerö kommun ./. NEC Scandinavia AB angående förutsättningar för när ett förhandlat förfarande med f 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2012-09-10 Kammarrätten i Stockholm
337/2012 Avslutat Läs beslut Kraftringen Service AB m.fl. ./. One Nordic AB (tredjemansinträde vid ogiltigförklaring av avtal och 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2012-05-23 Kammarrätten i Göteborg
285/2012 Avslutat Läs beslut Toshiba Tech Nordic AB ./. SKL Kommentus Inköpscentral AB (anslutning till ramavtal i efterhand m.m. 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2012-05-04 Förvaltningsrätten i Stockholm
25/2012 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande från domstol 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2012-01-12 Förvaltningsrätten i Göteborg
277/2011 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande från domstol 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2011-04-05 Kammarrätten i Sundsvall
616/2010 Avslutat Läs beslut Enera International AB ./. Malmö Kommun angående överprövning av offentlig upphandling 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2010-11-30 Kammarrätten i Göteborg
589/2010 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (2007:191)om offentlig upphandling LOU 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2010-11-12 Kamnmarrätten i Stockholm
346/2010 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling - LOU (S 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2010-06-14 Kammarrätten i Göteborg
336/2010 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling - LOU (S 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2010-06-09 Kammarrätten i Jönköping
153/2010 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling - LOU (A 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2010-02-18 Kammarrätten i Stockholm
563/2009 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling - LOU (G 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2009-10-16 Regeringsrätten
458/2009 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling - LOU (S 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2009-08-24 Länsrätten i Jönköpings län
319/2009 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU (V 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2009-05-14 Kammarrätten i Stockholm
298/2009 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående offentlig upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 843, Yttranden till domstol 2009-05-06 Kammarrätten i Jönköping
213/2009 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU (L 843, Expertyttranden till domstol, LOU/LUF 2009-03-23 Länsrätten i Stockholms län
436/2008 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU (A 843, Yttranden till domstol 2008-07-18 Kammarrätten i Stockholm
350/2008 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU (S 843, Yttranden till domstol 2008-06-13 Kammarrätten i Stockholm
164/2008 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU (L 843, Yttranden till domstol 2008-02-28 Kammarrätten i Jönköping
161/2008 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU (L 843, Yttranden till domstol 2008-02-28 Kammarrätten i Jönköping
499/2007 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU (F 843, Yttranden till domstol 2007-10-03 Kammarrätten i Stockholm
494/2007 Avslutat Läs beslut Begäran om yttrande angående överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU (F 843, Yttranden till domstol 2007-10-01 Kammarrätten i Stockholm
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare