Beslut och diarium

Antal träffar 11  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
380/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-06-14 PHM Sweden AB
374/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - släpvagnar 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-06-11 Storskogen 3 Invest AB
373/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - logistiklösningar 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-06-10 Castik Capital
369/2021 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2021-06-08  
361/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - dagligvaruhandeln 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-06-07 Dagab Inköp och Logistik AB
360/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - bostadsutveckling 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-06-07 ALM Equity AB
356/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - detaljistförsäljning av transportfordon 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-06-02 Bilia AB/Bil Dahl Aktiebolag
330/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - bilhandel och relaterad verksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-05-21 L.A. Hedin Bil AB (publ)
290/2021 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2021-04-30  
266/2021 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2021-04-20  
637/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - alkoholdrycker 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-11-10 Altia Plc / Arcus ASA
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare