Beslut och diarium

Antal träffar 18  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
264/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-04-19 Goldcup 27471 AB u.c.t. Gösta Schelin Partners AB
263/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-04-19 FAM AB
258/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-04-15 AURELIUS Investment Lux Three S.á.r.l.
255/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - badrumsinredning 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-04-14 Bygghemma Sverige AB
250/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - kommersiella fastigheter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-04-13 Corem Property Group AB (publ)
238/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - skogsprodukter 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-04-08 Södra Skogsägarna ekonomiska förening
234/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - försäljning av förbruknings- och förpackningsvaror 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-04-06 OptiGroup Packaging AB
233/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - stålrörspålar 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-04-05 Storskogen 3 Invest AB
227/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - specialistvård 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-04-01 Lideta AB
221/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - detaljistförsäljning av möbler och heminredning 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-03-30 Nordic Nest Group AB
212/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - kosttillskottsmarknaden 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-03-28 Orkla Health AS
211/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - paketdistribution 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-03-28 Tidnings AB Marieberg
206/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - luftkvalitetssystem 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-03-26 Andritz Aktiebolag
205/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - kontraktsförsäljning av kontorsvaror 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-03-25 Lyreco S.A.S.
186/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - campingverksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-03-17 Grundbulten 39970 AB (u.n.t United Camping Bidco AB)
153/2021 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2021-03-02  
103/2021 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2021-02-08  
637/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - alkoholdrycker 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-11-10 Altia Plc / Arcus ASA
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare