Beslut och diarium

Antal träffar 65  (Visa ärenden registrerade senaste månaden)

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
675/2020 Pågående   Helsingborgs Hamn AB, truckar 312, Hantera tips och klagomål gällande upphandlingsärende 2020-11-27 Får inte visas i e-diariet
676/2020 Pågående   Motorbyte på färja, Tjörns Hamnar 312, Hantera tips och klagomål gällande upphandlingsärende 2020-11-27 Får inte visas i e-diariet
677/2020 Pågående   Ansökan om registrering av annonsdatabas 93, Hantera ansökningar gällande registrering av annonsdatabas 2020-11-27 Får inte visas i e-diariet
678/2020 Pågående   Tranemo Kommuns överenskommelse om IOP med föreningen Kultur 1740 312, Hantera tips och klagomål gällande upphandlingsärende 2020-11-27 Konkurrensverket
679/2020 Pågående   Regeringsbeslut - Uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige 111, Ta emot och avrapportera uppdrag 2020-11-27 Näringsdepartementet
680/2020 Pågående   Påstått konkurrensproblem 311, Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärende 2020-11-27 Får inte visas i e-diariet
674/2020 Pågående   Motverka konkurrensbegränsande samarbete 321, Motverka konkurrensbegränsande samarbete 2020-11-26  
668/2020 Pågående   Konkurrensverkets miljöpolicy 111, Ta emot och avrapportera uppdrag 2020-11-25 Konkurrensverket
669/2020 Pågående   Konkurrensverkets miljöutredning 112, Planera eller följa upp verksamhet 2020-11-25 Konkurrensverket
670/2020 Pågående   Konkurrensverkets redovisning av ärendeförteckning 112, Planera eller följa upp verksamhet 2020-11-25 Konkurrensverket
671/2020 Pågående   Inbjudan till samråd 39, Samverka med andra myndigheter och organisationer 2020-11-25 Myndigheten för press, radio och tv, MPRT
672/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-11-25 Ardian France S.A. (bildat och inkorporerat)
673/2020 Pågående   Rekrytering av erfaren jurist till Enheten för verksjuridik och internationella frågor (VI) 271, Rekrytera personal 2020-11-25 Konkurrensverket
666/2020 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2020-11-24  
667/2020 Pågående   Direktupphandling 22, Upphandla och avtala om varor och tjänster 2020-11-24 Konkurrensverket
661/2020 Pågående   Miljöanpassad eller grön offentlig upphandling - GPP 362, Hantera uppdragsforskning 2020-11-23 Konkurrensverket
662/2020 Pågående   Enkät - Myndigheters styrning av kommuner och regioner 2020 392, Utbyta statistik eller myndighetsuppgifter 2020-11-23 Statskontoret
663/2020 Pågående   Direktupphandling 221, Hantera upphandlingar gällande varor och tjänster 2020-11-23 Konkurrensverket
664/2020 Avslutat   Felregistrerat - se dnr 642/2020 371, Hantera remisser från regeringen 2020-11-23 Justitiedepartementet
665/2020 Pågående   Stockholms stad, kyrkogårdsförvaltningens avtal om konsulttjänster 312, Hantera tips och klagomål gällande upphandlingsärende 2020-11-23 Får inte visas i e-diariet
657/2020 Avslutat Läs beslut Konkurrenspolitiska åtgärder till stöd för Den gröna given 393, Bedriva internationellt samarbete 2020-11-20 Konkurrensverket
658/2020 Pågående   351, Hantera domstolsärenden gällande klassik konkurrenslag 2020-11-20 Konkurrensverket
660/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - transport- och logistiktjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-11-20 Sandahlsbolagen Sweden AB
659/2020 Pågående   Rekrytering av erfaren jurist till Rättsenheten(RS), Enheten för karteller och förvärv(KF) och Enhet 271, Rekrytera personal 2020-11-20 Konkurrensverket
654/2020 Pågående   Beslut om tidsfrister i konkurrens- och upphandlingstillsynen 113, Upprätta beslut 2020-11-19 Konkurrensverket
655/2020 Pågående   Affärsverken Karlskrona AB - Fakultativ ansökan om upphandlingsskadeavgift 353, Hantera domstolsärenden gällande upphandlingsskadeavgift 2020-11-19 Konkurrensverket
656/2020 Pågående   Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revidering av miljöledningsförordningen 371, Hantera remisser från regeringen 2020-11-19 Miljödepartementet
649/2020 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2020-11-18 Får inte visas i e-diariet
650/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - tillverkning och distribution av personbilar och därtill knutna v 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-11-18 Volvo Car Corporation AB
651/2020 Pågående   Region Örebro län - samarbetsavtal för periodbiljett 3312, Bedriva frivillig (egeninitierad/fakultativ) tillsyn gällande regler för offentlig upphandling 2020-11-18 Konkurrensverket
652/2020 Pågående   Region Värmland - samarbetsavtal för periodbiljett 3312, Bedriva frivillig (egeninitierad/fakultativ) tillsyn gällande regler för offentlig upphandling 2020-11-18 Konkurrensverket
653/2020 Pågående   Remiss - Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovis 371, Hantera remisser från regeringen 2020-11-18 Finansdepartementet
648/2020 Pågående   Remiss - PM Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall 371, Hantera remisser från regeringen 2020-11-17 Finansdepartementet
646/2020 Pågående   Remiss - Förslag till ändrade regler om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföret 372, Hantera remisser från andra myndigheter 2020-11-16 Finansinspektionen
647/2020 Pågående   Ramavtal gällande enkät och intervjuundersökningar 222, Hantera avtal gällande varor och tjänster 2020-11-16 Konkurrensverket
644/2020 Pågående   Rekrytering av processråd till Rättsenheten (RS) 271, Rekrytera personal 2020-11-13 Konkurrensverket
645/2020 Avslutat   Förhandsanmälan om företagskoncentration - fjärrvärme samt industriella och kommunala infrastrukturl 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2020-11-13  
640/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - skolverksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-11-12 ACM 2001 AB
641/2020 Avslutat Läs beslut Remiss av promemorian Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 371, Hantera remisser från regeringen 2020-11-12 Socialdepartementet
642/2020 Pågående   Remiss - Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program (Ds 2020:25) 371, Hantera remisser från regeringen 2020-11-12 Justitiedepartementet
643/2020 Pågående   Remiss - Föreskriftsförslag PTS 372, Hantera remisser från andra myndigheter 2020-11-12 Post- och telestyrelsen, PTS
638/2020 Pågående   Motverka konkurrensbegränsande samarbete 321, Motverka konkurrensbegränsande samarbete 2020-11-11 Får inte visas i e-diariet
639/2020 Avslutat Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - flerkanalig företagskommunikation 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-11-11 Ropo Holding Sweden AB
635/2020 Avslutat Läs beslut Remiss - Förlängd giltighet av förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spri 371, Hantera remisser från regeringen 2020-11-10 Finansdepartementet
636/2020 Avslutat   Boken "Upptäck Sverige med kronprinsessan Victoria" 373, Hantera andra typer av förfrågningar/inbjudningar 2020-11-10 Bokförlaget Max Ström AB
637/2020 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - alkoholdrycker 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-11-10 Altia Plc / Arcus ASA
633/2020 Pågående   Genomlysning och riskanalyser 112, Planera eller följa upp verksamhet 2020-11-06 Konkurrensverket
634/2020 Pågående   Remiss av promemorian Film - ett nytt officiellt statistikområde 371, Hantera remisser från regeringen 2020-11-06 Kulturdepartementet
630/2020 Avslutat   Förhandsanmälan om företagskoncentration - skolverksamhet 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2020-11-05 Får inte visas i e-diariet
631/2020 Pågående   Avtal gällande upphandlingsverktyg 222, Hantera avtal gällande varor och tjänster 2020-11-05 Konkurrensverket
632/2020 Pågående   Medierelationsbarometern 112, Planera eller följa upp verksamhet 2020-11-05 Konkurrensverket
629/2020 Pågående   Enkät digitala mötesverktyg 2020 373, Hantera andra typer av förfrågningar/inbjudningar 2020-11-04 Trafikverket
625/2020 Pågående   Konkurrensverket söker HR-assistent 271, Rekrytera personal 2020-11-03 Konkurrensverket
626/2020 Pågående   Etiska riktlinjer för Konkurrensverket 13, Upprätta styrdokument 2020-11-03 Konkurrensverket
627/2020 Pågående   Påstått konkurrensproblem - Herrljunga kommuns drift av gym 311, Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärende 2020-11-03 Får inte visas i e-diariet
628/2020 Pågående   Påstått missbruk av dominerande ställning - Impecta Fröhandel tillåter inte försäljning online 311, Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärende 2020-11-03 Får inte visas i e-diariet
620/2020 Avslutat   Anmälan om företagskoncentration- bostadsutveckling 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2020-11-02 Amasten Fastighets AB (publ)
621/2020 Pågående   Påstått missbruk av dominerande ställning - konkurrensklausul i avtal mellan Boxholms kommun och Arl 311, Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärende 2020-11-02 Får inte visas i e-diariet
622/2020 Pågående   Förstudie på e-handelsområdet 38, Genomföra förbättringsåtgärder 2020-11-02 Konkurrensverket
623/2020 Pågående   Norrköpings kommun - inköp av presentkort 312, Hantera tips och klagomål gällande upphandlingsärende 2020-11-02 Får inte visas i e-diariet
624/2020 Avslutat Läs beslut Östersundshem AB - inköp av VVS-tjänster 331, Bedriva tillsyn gällande reglerna för offentlig upphandling 2020-11-02 Konkurrensverket
617/2020 Avslutat Läs beslut Påstått konkurrensproblem - Trygg-Hansas hantering av skadereparationer 311, Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärende 2020-10-29 Backlund Bil AB
616/2020 Pågående   Påstått konkurrensproblem - Samhalls prissättning avseende städning i en livsmedelsbutik i Kolbäck 311, Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärende 2020-10-29 Puts-Johan AB
618/2020 Pågående   Remiss - Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation 371, Hantera remisser från regeringen 2020-10-29 Utbildningsdepartementet
619/2020 Pågående   Expertmedverkan i utredningen Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten (I 2020:03) 373, Hantera andra typer av förfrågningar/inbjudningar 2020-10-29 Infrastrukturdepartementet
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare