En egenföretagare eller anställd som arbetar

Privata företag och offentliga aktörer i konkurrens - vad gäller?

Driver du ett företag och upplever osund konkurrens från en offentlig aktör? Eller arbetar du för en offentlig aktör och är osäker på om den säljverksamhet ni bedriver är tillåten?

distributionsavtal_vagledning_puff.jpg

Vägledning om distributionsavtal

Vägledning som beskriver vilka konkurrensregler som gäller för olika typer av distributionsavtal, främst leverans- och återförsäljaravtal.

direktupphandling-vagledning-puff.jpg

Får jag direktupphandla?

Planerar du att göra en upphandling men är osäker på om upphandlingen måste annonseras? I vår vägledning om direktupphandling får du reda på vad som gäller.

Vill du samarbeta i en upphandling men är osäker på reglerna?

Samarbeten i upphandlingar

Vår interaktiva vägledning beskriver vilka möjligheter som finns för företag att samarbeta i upphandlingar.

Ett trafikljus som visar rött, grönt och gult.

Vägledning för branschorganisationer

Vägledningen beskriver vilka regler som gäller för samarbete mellan konkurrerande företag inom ramen för en branschorganisation?

puff-foretagskoncentrationer.jpg

Anmälan och prövning av företagskoncentrationer

Företagskoncentrationer ska anmälas av de företag som slås samman eller av den eller dem som förvärvar kontroll över ett företag.