Vägledning, frågor och svar

Här hittar du Konkurrensverkets vägledningar inom offentlig upphandling, frågor och svar, en ordlista med vanliga begrepp och länkar till andra webbplatser med information om offentlig upphandling.

Frågeforum

I Konkurrensverkets frågeforum kan du ställa frågor till våra upphandlingsexperter, rapportera problem och hjälpa oss med förslag och idéer.

Konkurrensverkets frågeforum

Vägledningar

Får du direktupphandla? Vilka möjligheter finns för samarbete i upphandlingar? Här finns Konkurrensverkets vägledningar inom offentlig upphandling.

Vägledningar inom offentlig upphandling

Vanliga begrepp

Här hittar du förklaringar till vanligt förekommande upphandlingstermer.

Ordlista över upphandlingstermer

Mer information

Här hittar du länkar till andra webbplatser med information om offentlig upphandling.

Upphandling på andra webbplatser

Relaterad information

Senast uppdaterad: