Särskilt förmånliga villkor

En upphandlande myndighet får köpa varor (inte tjänster eller byggentreprenader) genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det är möjligt att anskaffa dem på särskilt förmånliga villkor i samband med att en leverantör:

  • har upphört med sin verksamhet
  • har trätt i likvidation
  • har försatts i konkurs
  • är föremål för motsvarande förfarande.

Vid upphandling enligt LUF får förhandlat förfarande utan föregående annonsering också användas om det är möjligt att anskaffa varor genom att utnyttja särskilt förmånliga erbjudanden som gäller under mycket kort tid, när priset ligger betydligt under det normala marknadspriset.

6 kap. 17 § 4 p LOU
6 kap. 10 § 3-4 p LUF
4 kap. 8 § 3 p LUFS

Relaterad information

Senast uppdaterad: