Varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får tillämpas för avtal som gäller varor (inte tjänster eller byggentreprenader) som noteras och omsätts på en råvarumarknad, exempelvis leverans av elektricitet från den nordiska elbörsen Nordpool.

6 kap. 7 § 3 p LOU
6 kap. 10 § 2 p LUF
4 kap. 8 § 2 p LUFS

Relaterad information

Senast uppdaterad: