Projekttävling

En projekttävling syftar till att den upphandlande myndigheten ska köpa en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

Om den upphandlande myndigheten efter projekttävlingen även vill tilldela ett tjänsteavtal till vinnaren av projekttävlingen, det vill säga inte bara köpa ritningen eller projektbeskrivningen, kan det ske genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det förutsätter att LOU:s särskilda regler om projekttävlingar har följts och att tävlingsreglerna föreskrivit att avtalet ska tilldelas vinnaren eller vinnarna av projekttävlingen.

Om projekttävlingen har resulterat i fler än en vinnare ska myndigheten förhandla med alla vinnare.

Undantaget kan inte användas om det avtal man vill tilldela efter projekttävlingen avser en byggentreprenad eller varor.

Information och tips till annonserande myndighet:

  • Möjliggör en effektiv konkurrens genom att annonsera i en allmänt tillgänglig elektronisk databas, alternativt annan kanal.
  • Informera om att alla intresserade leverantörer får lämna in en ansökan om att få delta.
  • Begränsa antalet tävlingsdeltagare om det behövs. Se till att kriterier för urvalet framgår. Antalet får inte vara färre än att man uppnår en effektiv konkurrens.
  • Utse en jury med fysiska personer som är oberoende i förhållande till tävlingsdeltagarna. Juryn ska vara självständig i sina yttranden och beslut.
  • Juryn utser det vinnande bidraget genom att pröva varje bidrag anonymt enligt de kriterier som framgår av annonsen. Juryn ska rangordna bidragen och motivera sitt beslut.
  • Klargör olika aspekter av projektet med en eller flera bidragsgivare genom dialog om det behövs.
  • Bjud in vinnaren att delta i en förhandling om projekttävlingen avslutas med tilldelning av ett tjänsteavtal.

Relaterad information

Senast uppdaterad: