Inga anbud eller inga lämpliga anbud har kommit in vid ett annonserat förfarande

En upphandlande myndighet har möjlighet att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har kommit in några anbud eller anbudsansökningar alls eller om det inte kommit in några lämpliga anbud.

Olämpliga anbud

Att ett anbud inte är lämpligt innebär inte att det formellt sett är ogiltigt. Det har i litteraturen angetts att ett anbud kan bedömas som olämpligt om priset är för högt eller för lågt. Antingen kan det vara för högt jämfört med vad som är marknadsmässigt eller så lågt att det är risk för att leverantören inte kan fullgöra avtalet.

I de fall anbuden överskrider myndighetens realistiska budget bör det vara möjligt att övergå till ett förhandlat förfarande. Ett anbud kan också anses olämpligt om det innehåller ett olämpligt alternativt utförande.

Villkoren får inte ändras väsentligt

De ursprungliga villkoren får inte ändras väsentligt vid övergången till ett förhandlat förfarande. I praktiken kan det ligga närmast till hands att först kontakta de leverantörer som lämnat olämpliga anbud, men det är också möjligt att kontakta andra leverantörer.

Relaterad information

Senast uppdaterad: