Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är i likhet med en direktupphandling ett förfarande utan krav på särskild form. Förhandlat förfarande utan föregående annonsering kan användas vid upphandlingar med ett värde som överstiger EU:s tröskelvärden.

I de situationer då ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är tillåtet är det också tillåtet att göra en direktupphandling om upphandlingens värde understiger EU:s tröskelvärde eller avser sociala och andra särskilda tjänster.

Förutom de undantag som nämns här finns det specialundantag som bara gäller vid tillämpningen av LUFS. Dessa finns i 4 kap. LUFS.

Relaterad information

Senast uppdaterad: