Upphandling utan annonsering

Huvudregeln är att när en myndighet eller ett offentligt styrt organ köper något ska detta göras genom en annonserad upphandling. Det finns dock ett antal olika situationer när en myndighet kan vända sig direkt till en eller flera leverantörer utan att annonsera. Ibland kallas alla dessa situationer för ”direktupphandling” även om de omfattas av olika regler.

Det finns två förfaranden som inte kräver annonsering:

  1. direktupphandling
  2. förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Dessutom är det i vissa situationer möjligt för en upphandlande myndighet att köpa direkt från ett bolag som myndigheten själv äger utan att annonsera inköpet. Om man låter bli att annonsera ett inköp utan att ett av undantagen är tillämpligt kan det bli en otillåten direktupphandling.

Relaterad information

Senast uppdaterad: