Pågående ärenden

Här kan du ta del av de ärenden som vi för närvarande utreder inom upphandlingstillsynen. Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för misstankarna om överträdelse av upphandlingsregelverket.

Kontakta oss om du vill veta mer om någon av utredningarna
Konkurrensverkets prioriteringspolicy


Här kan du ta del av våra ärenden som gått till domstol
Här kan du ta del av våra ärenden som lett till tillsynsbeslut

Pågående ärenden inom upphandlingstillsynen som prioriterats för djupare utredning

 

504/2019Södertälje kommunPartnerskapsavtal om eventarrangemang mm.

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om distinktion mellan upphandlingspliktiga inköp och bidrag.

Gislaveds kommunKöp av konsulttjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

Diarienummer utredningsärende Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  Vad ärendet rör Varför ärendet prioriteras

511/2019

Migrationsverket

Förfrågan om avrop från ramavtal

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

510/2019

Sundsvalls kommun

Avtal om entreprenadmaskintjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling..

506/2019

Skellefteåkraft AB

Avtal om materiel till Vitberget, Bergsbyn och Rönnskär

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

505/2019

Gislaveds kommun

Köp av konsulttjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

504/2019

Södertälje kommun

Partnerskapsavtal om eventarrangemang mm.

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om distinktion mellan upphandlingspliktiga inköp och bidrag.

453/2019

Botkyrka kommun

Avtal om driftsentreprenad;

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Prioriterades även sett till obekräftade uppgifter om vänskapskorruption. 

440/2019

Bollnäs kommun 

Byggnation av bandyhall

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget. 

431/2019

Sundsvalls kommun

Avtal om grönyteskötsel

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

415/2019 

Region Blekinge

Köp av tolktjänster 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. 

398/2019

Region Stockholm

Köp av logistiktjänster av förbrukningshjälpmedel i hemmet 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

389/2019

Lerums kommun 

Köp av annonseringstjänster 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. 

355/2019

Kalix kommun

Drift av golfbana

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om skillnad mellan hyreskontrakt och koncession.

338/2019

 VA SYD

VA SYD:s inköp från SYSAV AB

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. 

337/2019

Österlens Kommunala Renhållnings AB

Österlens Kommunala Renhållnings AB:s inköp från SYSAV AB  

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

326/2019

Borgholms kommun

Avtal om färjetrafik

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om upphandling av kollektivtrafik på vatten.

325/2019

Oskarshamns kommun

Avtal om färjetrafik

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om upphandling av kollektivtrafik på vatten.

314/2019

Kristianstads kommun

Byggnation av anläggning för läkemedelsrening

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om väsentlig förändring av avtal.

298/2019

Domstolsverket

Avtal om ny tingsrättsbyggnad i Hudiksvall

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget.

297/2019

Nykvarns kommun

Om- och tillbyggnation av kommunhus

Förebyggande syfte,  eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget.

296/2019

Region Gotland

Upphandling av socionomkonsulttjänster

Förebyggande syfte,  eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

294/2019

Dalatrafik

Köp av tjänst för biljettkontroll

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om västenlig förändring av kontrakt.

284/2019

Örebro kommun

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift till följd av att avtal fått bestå trots att förutsättningarna för att ogiltigförklara avtalet är uppfyllda.

280/2019

Karolinska Institutet

Köp av instrument för laborativ verksamhet

Förebyggande syfte,  eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

279/2017

Härjedalens kommun

Förfrågan avseende konsulttjänster

Allmänpreventivt syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

264/2019

Region Halland

Köp av ledningssystem

Förebyggande syfte,  eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Prioriterades även sett till det stora allmänintresset som finns sett till massmedial bevakning.

249/2019

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunen köper entreprenadarbeten för  bostadsanpassning hos enskild, fråga om kommunen måste upphandla dessa arbeten.

Eventuellt vägledande i frågan om hur lagen om bostadsanpassningsbidrag och kommunala åtaganden förhåller sig till upphandlingslagstiftningen.

247/2019

MKB Fastighets AB

Köp av entreprenadarbeten i samband med renovering och tillbyggnation av modullägenheter

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

242/2019

SKL Kommentus Inköpscentral

Köp av konsulttjänster, fråga om tilldelning av avtal mellan systerbolag genom tillämpning av reglerna om intern upphandling.

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande om möjligheten att tilldela avtal mellan systerbolag. Även av allmänintresse sett till frågans betydelse för upphandlare.

217/2019

Hallbergs Bostadsstiftelse

Byggentreprenadkontrakt uppförande av marklägenheter

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

148/2019

Ystads kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

147/2019

Vellinge kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte,  eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

146/2019

Trelleborgs kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

145/2019

Tomelilla kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

144/2019

Svedala kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

143/2019

Staffanstorps kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

142/2019

Skurups kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

141/2019

Sjöbo kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

140/2019

Simrishamns kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

139/2019

Malmö kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

138/2019

Lunds kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

137/2019

Lomma kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

136/2019

Kävlinge kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

135/2019

Burlövs kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

53/2019

Alvesta kommun/Allbohus Fastighets AB

Köp av styrsystem

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

29/2019

Mora kommun

Avtal om snöröjningstjänster efter ett försök att genomföra ett dynamiskt inköpssystem

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande om dynamiska inköpssystem.

21/2019

Västtrafik

Köp av konsulttjänster för genomförande av upphandling och leverans av tåg

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Prioriterades även på grunden förtroendeskadligt beteende eftersom det enligt uppgift finns kopplingar mellan upphandlande myndighet och leverantör.

19/2019

Värmdö kommun

Drift av gästhamn genom koncession

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande om koncessioner.

716/2018

Stockholms universitet

Köp av julbord julen 2018

Förebyggande syfte,  eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om beräkning av kontraktsvärdet och separata operativa enheter.

696/2018

Malmö kommun

Avtal om boende med stöd

Allmänpreventivt syfte. Eventuellt vägledande i ex. frågor om Idéburet offentligt partnerskap. Prioriterades även till följd av eventuella brister i den egna förvaltningen. Stort allmänintresse efter granskning i SVT.

 684/2018

Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping AB

Köp av mat och dryck till restaurangverksamheten

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt
vägledande för bedömningen av  offentligt
styrt organ

635/2018

Kungsbacka kommun

Köp av konsulttjänst till rollen som tillförordnad förvaltningschef för Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

630/2018

Kristinehamns kommun 

Drift av biografverksamhet genom en koncession

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande om koncessioner.

606/2018

Region Skåne

Avtal om ljusterapi med Psoriasisförbundet

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om Idéburet offentligt partnerskap.

505/2018

Staffanstorps Centrum
Staffanstorps Fibernät
Staffanstorps Kommunfastigheter
Helsingborgs Hamn
Krinova
Landskrona Energi
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Perstorps Bostäder
Perstorps Näringslivs
Rederi Ventrafiken
Räddningstjänsten Skåne Nordväst,
Simrishamns Bostäder
Skurups Elverk
Skurups Jordbruks
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund,
Vellinge Stadsnät

Eventuell
obligatorisk ansökan upphandlingsavgift

Eventuell
obligatorisk ansökan, där skäl för att förklara avtal ogiltigt finns men där
avtal får bestå till följd av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

299/2018

 Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

Påstått upphandlings- och konkurrensproblem - Restaurangmarknaden på Gotland

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om tilldelning av koncession. 

235/2018

Tornberget Fastighetsförvaltning AB

Konsulttjänster och driftentreprenad

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

193/2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL

Bygge av nya lokaler i Kvarteret Snäckan 8

Förebyggande
syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

 

 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Prioriterades även sett till obekräftade uppgifter om vänskapskorruption.

Senast uppdaterad: