Pågående ärenden

Här kan du ta del av de ärenden som vi för närvarande utreder inom upphandlingstillsynen. Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för misstankarna om överträdelse av upphandlingsregelverket.

Kontakta oss om du vill veta mer om någon av utredningarna
Konkurrensverkets prioriteringspolicy


Här kan du ta del av våra ärenden som gått till domstol
Här kan du ta del av våra ärenden som lett till tillsynsbeslut

Pågående ärenden inom upphandlingstillsynen som prioriterats för djupare utredning

Diarienummer utredningsärende Upphandlande myndighet/ upphandlande enhet  Vad ärendet rör Varför ärendet prioriteras

177/2020

Västtrafik AB

Anropsstyrd trafik

Obligatorisk ansökan.

158/2020

Laholms kommun

Diverse inköp

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåtna direktupphandlingar. Bristande agerande i det att de eventuella överträdelserna kan ha pågått under en längre tid.

139/2020 

Stockholms kommun

Flytt- och magasineringstjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåtna direktupphandlingar. 

118/2020

Trollhättans kommun

Avtal om konsultuppdrag

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om avgränsning av förutsättningarna för upphandlingen kopplat till tekniska skäl är konstruerad.

88/2020

Uppvidinge kommun

Renovering av dämme

 Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåtna direktupphandlingar. 

49/2020

Stockholm Vatten och Avlopp AB

Avtal avseende stödfunktion

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om möjligheten att ändra ingångna kontrakt.

29/2020

Region Gotland

Avtal om fordon

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

19/2020

Sigtuna kommun

Konsultförmedling

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om ansvar vid samordnad upphandling. 

778/2019

Ronneby Miljö och Teknik AB

Inköp av lastbil

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

777/2019

Helsingborgs kommun

Ändring av avtal om konsulttjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om möjligheten att ändra ingångna kontrakt.

775/2019 

Hedemora kommun

Socionombemanning

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

772/2019

Telge Inköp AB

Överlåtelse av avtal om bemanningstjänster

Eventuellt vägledande i frågan om möjlighet att byta leverantör.

761/2019

Filipstads kommun

Avtal om fibernät

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om teleundantagets tillämplighet.

745/2019

Trelleborgs kommun

Avtal om mattransporter

Obligatorisk ansökan där upphandlande myndighet ingått avtal trots avtalsspärr.

726/2019

Huddinge kommun

Avtal om vinterväghållning

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

724/2019

Stiftelsen Dansens Hus

Inköp av konsulttjänster

Eventuellt vägledande i fråga om kriterierna för offentligt styrt organ. Eventuellt bristande agerande hos stiftelsen.

689/2019

Nynäshamns kommun

Lokal för gruppbostad

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om gränsdragning mellan hyresundantag och byggentreprenad.

676/2019

Valdermarsviks kommun

Avtal om Ringgården

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om gränsdragning mellan hyresundantag och byggentreprenad.

658/2029

Örebrokompaniet AB

Köp av reklam- och evenemangtjänster

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

607/2019

Norbergs kommun

Avtal om HVB- och konsulenthem

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Brister i den upphandlande myndighetens agerande i form av bristande rutiner.

597/2019

Örebro kommun

Köp av parkeringsautomater

Om möjligheten till ändring för byggentreprenader som omfattas av de nationella upphandlingsreglerna. 

576/2019

Statens konstråd 

Ogiltigförklarande av avtal om konstnärlig gestaltning

Ogiltigförklarande av avtal om konstnärlig gestaltning Bristande agerande från myndighets sida i samband med att gestaltningen ska ha färdigställts samtidigt som det fanns en process om ogiltighet av avtal. 

573/2019

Tranås kommun

Avtal om marknadsföring m.m.

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om möjligheten till intern upphandling.

568/2019

Vimmerby kommun

Upprustning av bowlinghall

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

539/2019

Norrköpings kommun

Köp av konsulttjänster

Eventuellt vägledande i frågan om legala förutsättningar vid användandet av ett konsultmäklaruppdrag. Även prioriterat sett till allmänintresset eftersom det kommit in flera klagomål eller upplysningar om samma eller liknande eventuella överträdelser.

506/2019

Skellefteåkraft AB

Avtal om materiel till Vitberget, Bergsbyn och Rönnskär

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

440/2019

Bollnäs kommun 

Byggnation av bandyhall

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om hyresundantaget. 

431/2019

Sundsvalls kommun

Avtal om grönyteskötsel

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

415/2019 

Region Blekinge

Köp av tolktjänster 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. 

398/2019

Region Stockholm

Köp av logistiktjänster av förbrukningshjälpmedel i hemmet 

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

355/2019

Kalix kommun

Drift av golfbana

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om skillnad mellan hyreskontrakt och koncession.

338/2019

 VA SYD

VA SYD:s inköp från SYSAV AB

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. 

337/2019

Österlens Kommunala Renhållnings AB

Österlens Kommunala Renhållnings AB:s inköp från SYSAV AB  

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

280/2019

Karolinska Institutet

Köp av instrument för laborativ verksamhet

Förebyggande syfte,  eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

247/2019

MKB Fastighets AB

Köp av entreprenadarbeten i samband med renovering och tillbyggnation av modullägenheter

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

217/2019

Hallbergs Bostadsstiftelse

Byggentreprenadkontrakt uppförande av marklägenheter

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

148/2019

Ystads kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

147/2019

Vellinge kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte,  eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

146/2019

Trelleborgs kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

145/2019

Tomelilla kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

144/2019

Svedala kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

143/2019

Staffanstorps kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

142/2019

Skurups kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

141/2019

Sjöbo kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

140/2019

Simrishamns kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

139/2019

Malmö kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

138/2019

Lunds kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

137/2019

Lomma kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

136/2019

Kävlinge kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

135/2019

Burlövs kommun

Kommunens inköp från Sysav AB och Sysav Industri AB

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

29/2019

Mora kommun

Avtal om snöröjningstjänster efter ett försök att genomföra ett dynamiskt inköpssystem

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande om dynamiska inköpssystem.

696/2018

Malmö kommun

Avtal om boende med stöd

Allmänpreventivt syfte. Eventuellt vägledande i ex. frågor om Idéburet offentligt partnerskap. Prioriterades även till följd av eventuella brister i den egna förvaltningen. Stort allmänintresse efter granskning i SVT.

606/2018

Region Skåne

Avtal om ljusterapi med Psoriasisförbundet

Förebyggande syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om Idéburet offentligt partnerskap.

505/2018

Staffanstorps Centrum
Staffanstorps Fibernät
Staffanstorps Kommunfastigheter
Helsingborgs Hamn
Krinova
Landskrona Energi
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Perstorps Bostäder
Perstorps Näringslivs
Rederi Ventrafiken
Räddningstjänsten Skåne Nordväst,
Simrishamns Bostäder
Skurups Elverk
Skurups Jordbruks
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund,
Vellinge Stadsnät

Eventuell
obligatorisk ansökan upphandlingsavgift

Eventuell
obligatorisk ansökan, där skäl för att förklara avtal ogiltigt finns men där
avtal får bestå till följd av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

299/2018

 Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

Påstått upphandlings- och konkurrensproblem - Restaurangmarknaden på Gotland

Förebyggande syfte eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling. Eventuellt vägledande i frågan om tilldelning av koncession. 

193/2018

Sveriges kommuner och landsting, SKL

Bygge av nya lokaler i Kvarteret Snäckan 8

Förebyggande
syfte, eftersom det kan vara en otillåten direktupphandling.

 

 

Senast uppdaterad: