Hur når vår upphandlingstillsyn er som inte varit föremål för den?

Konkurrensverket har följt upp om de myndigheter och företag som varit föremål för vår upphandlingstillsyn har genomfört några förändringar med anledning av eller på något annat sätt påverkats av tillsynen. Resultaten av den uppföljningen presenterades i rapporten "Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2016".

Den uppföljningen omfattar bara de som varit föremål för upphandlingstillsynen och säger inget om hur stor nytta andra har av tillsynsbesluten, rapporterna och domarna. Ett viktigt syfte med vår tillsyn är dock att den även ska ge vägledning åt andra om hur upphandlingsreglerna kan och bör tolkas.

Det här är något som vi på Konkurrensverket vill veta lite mer om.

I en enkel enkät vill vi därför ställa några korta frågor om i vilken utsträckning våra tillsynsbeslut och rapporter samt domarna om upphandlingsskadeavgift läses av andra än dem som varit involverade i tillsynsärendena. Dessutom efterfrågar vi förslag på vad vi kan förbättra eller förändra för att tillsynsbesluten och domarna ska bli lärtillfällen för och användas som vägledning av er som inte varit föremål för dem.
Därför uppskattar vi mycket om du har möjlighet att besvara denna korta enkät. Det tar bara ett par minuter.

Svaren är anonyma och du svarar för dig själv, inte för din arbetsgivare. Vi vill gärna ha dina svar senast den 17 maj 2017.

Enkäten har stängt och vi tackar så mycket för de svar som har kommit in!

Relaterad information

Senast uppdaterad: