Överprövningsärenden i domstol

Under 2017 kom det in 3 279 överprövningsärenden till förvaltningsdomstolarna. Det innebar en minskning med 22 procent jämfört med 2016.

Förvaltningsdomstolarna

Uppgifter från Domstolsverket visar att antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna ökade kraftigt fram till 2010. Den uppåtgående trenden bröts 2011 då antalet ansökningar om överprövning av upphandlingar som kom in till förvaltningsrätterna minskade. Därefter varierade antalet omkring 3 000. 2016 kan ha varit ett undantag när antalet inkomna ansökningar ökade kraftigt till drygt 4 000 för 2017 var antalet åter cirka 3 000.

Antalet avgjorda mål var i stort sett oförändrat 2017 jämfört med 2016. Totalt avgjordes 3 672 mål i förvaltningsdomstolarna, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med 2015.

Kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen

I kammarrätterna ökade både antalet inkomna och avgjorda mål något 2017 jämfört med 2016, 16 respektive 22 procent. Även i Högsta förvaltningsdomstolen ökade både antalet inkomna och avgjorda mål jämfört med 2016. Antalet inkomna mål till Högsta förvaltningsdomstolen ökade med 91 procent medan antalet avgjorda mål ökade med 132 procent. Här måste man tänka på att det totala antalet ökade från 151 avgjorda mål 2016 till 350 avgjorda mål 2017 och att det inkluderar både mål som fått prövningstillstånd och mål som inte fått det.

Fler inkomna ärenden än avgjorda mål

Minskningen av antalet inkomna mål medförde att antalet ärenden som avgjordes i förvaltningsrätterna under 2017 var fler än de som kom in. Även i kammarrätterna var antalet avgjorda ärenden fler än antalet inkomna. Det innebär att det fanns färre mål som var inlämnade men inte avgjorda vid slutet av 2017 än vad det fanns vid slutet av 2016.

Antalet mål och antalet upphandlingar

Antalet mål om överprövningar är inte samma sak som hur många upphandlingar som överprövas. Om flera anbudsgivare begär överprövning av samma upphandling kan detta ge flera målnummer. Läs mer om detta i kapitel 11.5 i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2017 (Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverkets rapportserie 2017:11).

Antal inkomna ansökningar om överprövning vid domstol 2005–2017

Klicka på bilden för att se den i större format

Graf över antal inkomna ansökningar om överprövning vid domstol

Antal avgjorda mål om överprövning i domstol 2005–2017

Klicka på bilden för att se den i större format

Graf över antal avgjorda mål om överprövning vid domstol

Antal mål som ännu inte var avgjorda vid årets slut 2005–2017

Graf över antal mål som ännu inte var avgjorda vid årets slut

 Källa: Domstolsverket och egna beräkningar.

Antal inkomna och avgjorda mål 2017 för förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen

Domstol Inkomna Avgjorda
Förvaltningsrätten i Falun 347 356
Förvaltningsrätten i Göteborg 413 449
Förvaltningsrätten i Härnösand 111 108
Förvaltningsrätten i Jönköping 166 130
Förvaltningsrätten i Karlstad 159 167
Förvaltningsrätten i Linköping 318 324
Förvaltningsrätten i Luleå 128 152
Förvaltningsrätten i Malmö 504 879
Förvaltningsrätten i Stockholm 582 614
Förvaltningsrätten i Umeå 149 123
Förvaltningsrätten i Uppsala 169 162
Förvaltningsrätten i Växjö 233 208
Summa 3 279
3 672

 

Domstol Inkomna Avgjorda
Kammarrätten i Göteborg 504 454
Kammarrätten i Jönköping 128 137
Kammarrätten i Stockholm 179 173
Kammarrätten i Sundsvall 124 174
Summa kammarrätter 925 938
Högsta förvaltningsdomstolen 385 350

Källa: Domstolsverket

 

Senast uppdaterad: