Överprövningsärenden i domstol

Under 2015 kom det in 2973 överprövningsärenden till förvaltningsdomstolarna. Det innebar en minskning med 15 procent jämfört med 2014.

Uppgifter från Domstolsverket visar att antalet överprövningsmål i domstolarna ökade kraftigt fram till 2010. Den uppåtgående trenden bröts 2011 då antalet ansökningar om överprövning av upphandlingar som kom in till förvaltningsrätterna minskade. Därefter har antalet fluktuerat omkring 3000.

Antalet avgjorda mål i förvaltningsrätterna minskade samtidigt till 2868. Det var en minskning med 19,5 procent jämfört med 2014. Färre ärenden avgjordes således än vad som kom in, vilket är möjligt eftersom mål som kom in ett år kan avgöras under det följande året.

Antalet mål om överprövningar är inte samma sak som hur många upphandlingar som överprövas. Om flera anbudsgivare begär överprövning av samma upphandling kan detta ge flera målnummer. Läs mer om detta i kapitel 8 i rapporten Siffror och fakta om offentlig upphandling. Statistik om upphandlingar som genomförts under 2014 (KKV rapport 2015:9).

Antal inkomna ansökningar om överprövning vid domstol 2005-2015

Antal inkomna ansökningar om överprövning vid domstol 2005-2014
Källa: Domstolsverket och egna beräkningar.

Antal avgjorda mål om överprövning i domstol 2005-2015

Antal avgjorda mål om överprövning i domstol 2005-2014
Källa: Domstolsverket och egna beräkningar.

 

Antal inkomna och avgjorda mål 2015 för förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen

Domstol Inkomna Avgjorda
Förvaltningsrätten i Falun 287 289
Förvaltningsrätten i Göteborg 338 333
Förvaltningsrätten i Härnösand 85 110
Förvaltningsrätten i Jönköping 116 118
Förvaltningsrätten i Karlstad 223 251
Förvaltningsrätten i Linköping 296 298
Förvaltningsrätten i Luleå 67 62
Förvaltningsrätten i Malmö 547 445
Förvaltningsrätten i Stockholm 550 574
Förvaltningsrätten i Umeå 59 62
Förvaltningsrätten i Uppsala 174 183
Förvaltningsrätten i Växjö 117 101
Summa 2 973
2 868

 

Domstol Inkomna Avgjorda
Kammarrätten i Göteborg 232 238
Kammarrätten i Jönköping 101 109
Kammarrätten i Stockholm 197 195
Kammarrätten i Sundsvall 91 98
Summa kammarrätter 621 640
Högsta förvaltningsdomstolen 206 200

Källa: Domstolsverket

 

Senast uppdaterad: