Statistik om offentlig upphandling

Här har vi samlat grundläggande fakta och statistik inom offentlig upphandling.

En sjättedel av BNP

Konkurrensverket beräknar värdet av de inköp som omfattas av upphandlingsreglerna till 642 miljarder kronor 2015. Detta motsvarade drygt en sjättedel av BNP till baspris (utan moms).

De omfattas av upphandlingsreglerna

Upphandlingsreglerna omfattar inte bara inköp som görs med offentliga medel. Till exempel omfattas vissa privata bolag som verkar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Samtidigt är inte alla offentliga inköp upphandlingspliktiga. Till exempel omfattas inte forskning, köp av mark och hyra av lokaler av upphandlingsreglerna.

Begrepp

För att undvika missförstånd använder Konkurrensverket följande begrepp:

  • Upphandlingspliktiga inköp: alla köp som omfattas av upphandlingsreglerna.
  • Offentliga inköp: alla köp av varor och tjänster med offentliga medel.

De inköp som begreppen omfattar överlappar delvis varandra. Läs mer i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2017 (rapport 2017:11) och på sidan Annonserade upphandlingar

Mer grundläggande fakta och statistik inom området offentlig upphandling


Tidigare rapporter

Senast uppdaterad: