Rättsinformation

Här hittar du lagar och förordningar om offentlig upphandling. Du kan även ta del av vår databas med domstolsavgöranden från förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen samt hitta information om överprövning.

Relaterad information

Senast uppdaterad:

En hand som håller upp ett gult kort

Upphandlingstillsyn

Konkurrensverket har uppdraget att bedriva tillsyn över upphandlingslagstiftningen. Läs mer om vad det innebär.

Kontakta oss

Tipsa & fråga oss!

Vi tar gärna emot tips från allmänheten och företag om överträdelser av upphandlings- eller konkurrensreglerna.