Konkurrenspräglad dialog

Konkurrenspräglad dialog innebär att varje leverantör efter en anbudsinfodran kan ansöka om att få delta i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som bjudits in. Konkurrenspräglad dialog får användas bland annat om avtalet är särskilt komplicerat och om förenklat förfarande eller urvalsförfarande inte medges.

För att ett avtal ska anses särskilt komplicerat krävs t.ex. att den upphandlande myndigheten inte kan definiera de tekniska medel som tillgodoser myndighetens behov/mål eller inte kan ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett projekt.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns vägledning för upphandling enligt konkurrenspräglad dialog.

  • Grunden för utvärdering av anbud ska vara bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.
  • Efter underrättelse om tilldelningsbeslut råder en avtalsspärr i minst 10 dagar. Då får inga avtal ingås. Under avtalsspärren kan en leverantör ansöka om överprövning av upphandlingen till förvaltningsrätten.
  • Det är inte möjligt att ansöka om överprövning efter avtalsspärrens slut.

6 kap. 20–29 §§ LOU, Konkurrenspräglad dialog
20 kap. 1 § LOU, Avtalsspärr

Senast uppdaterad: