Elektroniska auktioner

En upphandlande myndighet kan välja att tillämpa elektronisk auktion där man, vid en upprepad process och med hjälp av elektroniskt medel, presenterar nya lägre priser och/eller nya värden för vissa delar av anbuden. Auktionen genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden.

Elektronisk auktion är i sig inte ett förfarande. Om elektronisk auktion ska användas ska det anges i annonsen.

Om en upphandlande myndighet avser genomföra en elektronisk auktion ska det av förfrågningsunderlaget bland annat framgå:

  1. Vilka delar av anbuden, vars värden måste kunna kvantifieras och uttryckas i siffror eller procenttal, som kommer att vara föremål för den elektroniska auktionen.
  2. Eventuella gränser för de värden som kan presenteras, baserade på en bedömning av specifikationerna för föremålet för upphandlingen.
  3. Vilka uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske.
  4. Relevanta uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen.
  5. På vilka villkor anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta skillnader mellan anbuden som kan ha bestämts.
  6. Relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används och om anslutningen till denna utrustning.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns vägledning om upphandling med hjälp av elektronisk auktion.

8 kap. 15–27 §§ LOU

Senast uppdaterad: