Avsluta upphandlingsprocessen

Arkivering

När upphandlingen är avslutad ska handlingarna förvaras på ett betryggande sätt i minst fyra år från den dag avtalet tilldelades.

Arkiveringen gäller följande handlingar:

  • anbudsansökningar och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar
  • anbudsförteckningar
  • sammanställningar
  • protokoll och liknande handlingar.

Många upphandlande myndigheter är skyldiga att bevara handlingar längre och i större omfattning. Anledningen är att de flesta upphandlande myndigheter inte bara följer LOU, utan också arkivlagen och Riksarkivets mer detaljerade föreskrifter. Enligt bokföringslagen ska handlingar som räknas som räkenskapsinformation från upphandlingar bevaras i sju år.

Efterannonsering

Upphandlingar ska efterannonseras i ett särskilt annonseringsformulär i TED (Tenders Electronic Daily) som är EU:s databas för meddelande om upphandlingar. Upphandlingar under tröskelvärdena behöver inte efterannonseras. Men myndigheten kan frivilligt göra det. Syftet är att förkorta tidsfristen för leverantörer att överklaga ett avtals giltighet från 6 månader till 30 dagar. Den möjligheten gäller alla typer av upphandlingar som omfattas av LOU. Vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 till LOU är det dock tillåtet att samla efterannonserna kvartalsvis.

19 kap. 31 § LOU, Arkivering
10 kap. 5 § LOU, Efterannons om resultatet av en upphandling

Relaterad information

Senast uppdaterad: